Víte že?...

26.05.2014 18:45

Víte že Antibakterin má naprostou většinu částic o velikosti 4,296 nm a že konkurenční produkty mají  velikost částic 40 nm i více?

Víte že 1/10 velikosti částic znamená 100x větší aktivní plochu povrchu stříbra ve stejném objemu a při stejné koncentraci?

Víte že 1/10 velikosti částic znamená 1000x větší počet částic ve stejném objemu a při stejné koncentraci?

Vite že při pokusech na krysách částice s velikostí 20 nm nebyly v buňkách organizmu vůbec detekovány - to znamená že byly vyloučeny rychleji než byly detekovány; částice s velikostí 100 nm byly detekovány ještě po 24 hodinách a částice s velikostí 1000 nm byly detekovány ještě po 28mi dnech?

Víte že  menší částice mnohem snáze pronikají do nitra patogenů?

Víte že ten, kdo prokáže, že jiné konkurenční koloidní stříbro má srovnatelnou velikost částic, jako Antibakterin, dostane od nás 5 l koloidního stříbra zdarma? Náš atest velikosti částic je zde: https://www.antibakterin.cz/atesty-a-protokoly/

Zpět