Rozložení velikosti částic - zatím poslední měření

Velikost částic v roce 2011

Rozložení velikosti částic na počátku našeho působení

V té době jsme měli stejnou technologii, jako ostatní výrobci. My jsme se s tím ale nespokojili.

Z rozborů je vidět, že nespíme na vařínech a náš produkt neustále zlepšujeme. Je na čase, abychom nechali udělat nové měření, abyste věděli, jaké stříbro dostáváte teď. Podle zlatavé barvy a nemožnosti tuto zlatavou barvu odfiltrovat soudíme, že jsme v kvalitě ještě o notný kus dál, než při posledním měření.

Ještě rozbor zetapotenciálu

Zetapotenciál -37,9 mV řadí naš koloid mezi stabilní koloidy.

Snímek našeho použitého filtru pod mikroskopem

Jedna z důležitých fází výroby Antibakterinu je filtrace. Na tomto snímku z elektronového mikroskopu jsou vidět častice stříbra zachycené při filtraci ( dvě jsou změřeny - 23,54nm, 34,36nm). Ty menší filtrem prochází a ty dostává zákazník.

 Atest čistoty Ag 99,99%

 jak vidíte hodnota 99,999% uváděná na některých webech se vůbec nikde ve světě v Atestech pro základní analyzovaný prvek Ag s takovou přesností neuvádí

náš Zetapotenciál se pohybuje kolem -45mV (tj.vysoce stabilní v čase)

Protokol koloidniho Ag:

 

zde je vidět, že lze dosáhnout i hodnot i přes 50 ppm a to při zanedbatelném Tyndal efektu