Skladování koloidního stříbra
Koloidní stříbro skladujte na tmavém místě ideálně mimo dosah slunečního světla(=>změny teploty) , mimo elektromagnetická pole(mobil,TV,PC...)  a ne v ledničce. Doporučujeme místo, kde je co nejstabilnejsi teplota (15-22
°C) - jestli je to 15 nebo 20°C není tak důležité jako to , aby se příliš neměnila teplota, která způsobuje nárust pohybu částic a možnou aglomeraci(shlukování). Tomu zabraňuje i tzv. Zeta potenciál, který je u našich produktu kolem -40mV a více, což do budoucna zajišťuje větší stabilitu v čase.